Fysio Capelle

Tarieven en behandelingen

Wij zijn helaas genoodzaakt om behandelingen direct af te rekenen voor iedereen die geen aanvullende verzekering heeft of verzekerd is bij de volgende zorgverzekeraars:

 • Zorg en Zekerheid
 • AZVZ
 • ENO
 • Salland
 • ZorgDirect
 • ASR
 • De Amersfoortse
 • EuCare
 • Aevitae
 • care4life
 • Caresq

Afrekenen

Het afrekenen is alleen mogelijk via een PIN-transactie, met het oog op de veiligheid kunnen wij geen contant geld aannemen. U kunt de nota vervolgens op de gebruikelijke wijze declareren bij uw zorgverzekeraar. Vaak zal de nota in dit geval helaas niet volledig worden vergoed. Dit kunt u navragen bij uw zorgverzekeraar. Als u om welke reden ook niet kunnen niet voldoen aan uw betalingsverplichting maakt u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar zodat er met u een betalingsregeling kan worden afgesproken.  

Afzeggen van afspraken

Afzeggen van afspraken dient 48 uur van te voren te geschieden, anders wordt de behandeling in rekening gebracht. Indien u onverhoopt ziek bent geworden verzoeken wij u dat aan ons kenbaar te maken voor 8 uur op dezelfde dag als uw afspraak, anders wordt de behandeling in rekening gebracht.

Standaard prijslijst 2024

*Op uw behandeling zijn onze algemene voorwaarden en privacy policy van toepassing zoals te lezen op deze site of opvraagbaar via de balie in de praktijk. 

Prestatiecode Omschrijving Prijs
1000 Zitting fysiotherapie €46,00
1001 Zitting fysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling €64,50
1100 Zitting kinderfysiotherapie €61,00
1101 Zitting kinderfysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling €79,50
1105 Eénmalig kinderfysiotherapeutisch rapport €56,40
1200 Zitting manuele therapie €61,00
1201 Zitting manuele therapie inclusief toeslag uitbehandeling €79,50
1316 Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen €46,00
1317 Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen. €36,80
1318 Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen €32,25
1319 Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen €28,90
1400 Eénmalig fysiotherapeutisch onderzoek €77,00
1500 Zitting oedeemtherapie €61,00
1501 Zitting oedeemtherapie inclusief toeslag uitbehandeling €79,50
1700 Lange zitting voor patiënten met complexe/meervoudige zorgvragen €61,00
1775 Zitting geriatriefysiotherapie €61,00
1776 Zitting geriatriefysiotherapie inclusief toeslag uitbehandeling €79,50
1864 Intake en onderzoek na screening €64,20
1870 Intake en onderzoek na verwijzing €64,20
1871 Intake en onderzoek na verwijzing inclusief toeslag uitbehandeling €82,70
1900 Eenvoudige, korte rapporten €46,00
1901 Meer gecompliceerde, tijdrovende rapporten €80,50
1920 Telefonisch consult €18,50
1960 Niet nagekomen afspraak €35,90
1961 Niet nagekomen afspraak kinderfysiotherapie €48,40
1962/1963/1964 Niet nagekomen afspraak manuele/oedeem/geriatriefysiotherapie €48,40
  Toeslag voor uitbehandeling €18,50
  Abonnementsvorm voor MTT voor 3 maanden 1x per week €138,00
  Verstrekte verband- en hulpmiddelen, tape, PCM materialen etc. Kostprijs

 

Meer informatie of een afspraak maken?

Neem direct contact met ons op!

Contact 010 - 264 04 40