Fysio Capelle

Leveringsvoorwaarden en huisreglement

Om uw verblijf in onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken hanteren wij leveringsvoorwaarden en een huisreglement. U wordt geacht voorafgaand aan de aanvang van uw behandeling, cursus of training kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze leveringsvoorwaarden en het huisreglement. Zo lang u onder fysiotherapeutische behandeling bent of deelneemt aan cursus en/of training zijn deze van toepassing. Naast de leveringsvoorwaarden en het huisreglement is tevens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO)van toepassing. Een volledig en actueel overzicht van deze voorwaarden kunt u ook vinden op onze websiteof opvragen in de praktijk.

  • Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw privacy is gewaarborgd door middel van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 
  • Op verzoek dient u een geldig legitimatiebewijs (bijvoorbeeld een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) en verzekeringsbewijs (zorgpas of zorgpolis) te kunnen tonen.
  • FysioCapelle heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Geef altijd uw actuele verzekeringsgegevens aan ons door. Ook wanneer u reeds elders behandelingen heeft gehad moet u dit aan ons doorgeven. Om erachter te komen of u recht heeft op een vergoeding raadpleegt u uw zorgpolis en/of zorgverzekeraar. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding, ontvangt u van ons een factuur. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het verschuldigde bedrag. De actuele tarieven zijn te vinden via onze websiteof in de wachtkamer.
  • Kosten voor therapie-ondersteuning of materialen (zoals tape, braces e.d.) en beweegprogramma’s kunnen in rekening worden gebracht. Ook voor het in bruikleen geven van hulpmiddelen wordt een bijdrage in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor een factuur.
  • Bent u verhinderd? U wordt verzocht de afspraak zo snel mogelijk, maar minimaal 48 uur voor aanvang af te zeggen. Bij afzeggingen minder dan 48 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen dus voor uw rekening.
  • Bent u ziek? U wordt verzocht voor 8 uur de afspraak te annuleren op dezelfde dag als uw afspraak. 
  • U wordt verzocht bij ieder bezoek een schone handdoek mee te nemen. Wanneer uw behandeling plaatsvindt in de oefenzaal draagt u tijdens het sporten bij voorkeur geschikte (sport)kleding en schone (sport)schoenen. 
  • De praktijk kan studenten fysiotherapie de mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen door middel van een stage. De stagiair kijkt mee met de fysiotherapeut en/of neemt een deel van de behandeling op zich. Indien u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut.
  • FysioCapelle is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van haar patiënten. Laat waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter in de wachtruimte, kleedruimte of in de oefenzaal.
  • Bij calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van het aanwezige personeel en/of de daartoe bevoegde instanties op te volgen.  

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Uw fysiotherapeut kan u vertellen over de klachtenprocedure.

Contactgegevens

De praktijk is te bereiken op telefoonnummer 010 264 04 40. Buiten de openingstijden kunt u een bericht inspreken op de voicemail. Via info@fysiocapelle.nl kunt u ons ook een e-mail sturen.