Fysio Capelle

Article

Deze post delen

Zinvolle zorg!

‘Zinnig’ en transparant overzicht van tarieven 2016-2022 voor Fysiotherapeuten en voor de overige zorgprofessionals in de eerste lijn ter inspiratie

Een stukje geschiedenis

In 2018 zijn Zorgverzekeraars Nederland en de beroepsgroepen KNGF, SKF en PPN (ergotherapie, diëtisten, huidtherapeuten, logopedie en foniatrie, oefentherapeuten Cesar en Mensendieck) SAMEN opdrachtgever geweest voor het kostenonderzoek van Gupta Strategists. In de begeleidende brief bij dit rapport aan de Tweede Kamer schrijft toenmalig minister Bruins het volgende:

“Met betrekking tot het kostprijsonderzoek zullen zorgverzekeraars de uitkomsten ter harte nemen. De beroepsgroepen op hun beurt zullen zich maximaal inspannen voor een doelmatige en efficiënte zorgverlening om zodoende de zorg betaalbaar te houden.”
 
Het rapport schetst mogelijkheden en aandachtspunten voor het opstellen van een gezamenlijke werkagenda waarin afspraken gemaakt worden over passende en toekomstbestendige tariefontwikkeling, kwaliteit, innovatie en betaalbaarheid.
In dit rapport komt klip en klaar naar voren dat het tarief van de Fysiotherapie niet kostendekkend is (zou in 2018 €38 moeten zijn), maar er volgt geen enkele reparatie van het tarief. Sterker nog in onderstaand overzicht van @Fysio Amsterdam West is zichtbaar dat er op enig moment zelfs zorgverzekeraars zijn die het tarief verlagen.

De realiteit nu

Eerder schreef ik samen met Frits Bosch een artikel over de zorgprofessionals in de eerste lijn die verzuipen. Lage tarieven en steeds meer hoepels om door heen te springen (keurmerken, intervisie, lidmaatschappen, verplicht aanleveren van data, opleidingen) zorgen voor grote uitstroom van fysiotherapeuten. Als je er niet meer van kunt leven, dan rest je niks anders dan te stoppen.

Ditzelfde geldt voor de hele eerste lijn. Help de psycholoog verzuipt, Help de huisarts verzuipt, Help de fysiotherapeut verzuipt, kan beter worden vervangen door Help de zorgprofessionals van de eerste lijn verzuipen. De eerste lijn die van essentieel belang is om de kosten laag te houden verder op in de keten (ziekenhuis, verpleeghuis, instelling) of in een andere keten (waarbij arbeid en productiviteit bovenaan de lijst staan). De eerste lijn die ook essentieel is voor alle mensen die langer thuis moeten blijven wonen (ook al willen ze dat niet meer). De eerste lijn geeft al die mensen ondanks alle hoepels waar ze dagelijks door heen moeten springen vaak toch nog zorg van mens tot mens en die is altijd ‘zinnig’.

Beste ‘Eerstelijners’, jullie hebben een gezamenlijk probleem: lage tarieven, steeds meer hoepels die onder de noemer ‘doelmatigheid, goedkoper en kwaliteit’ zorgen voor een peper dure improductiviteit door ca. 30% van de tijd aan bureaucratie te spenderen en de zorgverzekeraar die vanuit de niet-transparante-blackbox bepaalt. Samenwerken om dit probleem aan te pakken is wellicht de moeite waard, niet in de laatste plaats om de macht van het grote getal te realiseren.

#zorgstilstand