Fysio Capelle

Article

Deze post delen

Uitkomst kostprijsonderzoek paramedische zorg door Gupta!

Guido van Woerkom: ‘We willen een toekomstbestendige tariefontwikkeling’

‘Het rapport is goed bruikbaar, levert mogelijkheden op maar zeker ook aandachtspunten.
We staan voor de volgende stap. Voor ons is een toekomstbestendige tariefontwikkeling
essentieel. Natuurlijk in samenhang met kwaliteit en innovatie, en kosten. We hebben
steeds gesteld dat het basistarief voor een zitting fysiotherapie veel te laag is. Het
kostprijsonderzoek laat nu zien dat we gelijk hebben. De uitkomst is een bedrag van ruim 34
euro per zitting (code 1000), op basis van de gegevens van 2018. Met andere woorden, als
we de trend in de zorg volgen en de normale indexering toepassen, dan ligt dat bedrag voor
2021 boven de 37 euro’, aldus de samenvatting van de uitkomsten van het onderzoek naar
de kostprijs en kosten paramedische zorg door KNGF-voorzitter Guido van Woerkom.

‘En als ik ‘wij’ zeg dan bedoel ik ook alle fysiotherapeuten zelf, die niet aflatend hebben
gewezen op het feit dat ze al jarenlang ver beneden kostprijs moeten werken.
Fysiotherapeuten hebben zich ondanks dat altijd ingespannen om kwalitatief hoogwaardige
zorg te leveren en zullen daar ook mee door gaan. En daar zeg ik bij dat fysiotherapeuten
ook nog eens een hoge productiviteit laten zien. Onze roep blijkt met de publicatie van dit
onderzoek terecht geweest. Over de uitkomsten hebben zorgverzekeraars gezegd dat ze de
uitkomsten ervan ter harte zullen nemen. En de Minister kijkt ook nog eens mee.’

Dus de tarieven worden nu aangepast?
‘Dat zou ik wel denken. We hebben afgesproken dat we op korte termijn met
Zorgverzekeraars Nederland en de vier grote zorgverzekeraars gaan werken aan een
uitvoeringsplan dat voor 1 juni klaar moet zijn. Daarin zal staan hoe we met de uitkomsten
van het rapport omgaan. Dat moet zorgvuldig gebeuren. We willen een toekomstbestendige
tariefontwikkeling en dat betekent ook elk jaar een normale structurele indexering. We
hebben daarnaast een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de kosten te beheersen. Die
verantwoordelijkheid hebben we steeds genomen en die blijven we nemen door efficiënte
en doelmatige zorg te leveren. We zetten in op een reëele stap door zorgverzekeraars in
2021. Ik vind dat er daarbij een vorm van compensatie moet komen voor de jaren met
aangetoond te lage tarieven. Dat snappen de zorgverzekeraars denk ik ook.’

Maar zorgverzekeraars zeggen dat de Aanvullende Verzekering dan te duur wordt.
‘Ja, dat hoor ik ook. Tegelijkertijd heeft iedereen het over zinnige en zuinige zorg.
Fysiotherapie kan daar veel voor betekenen. Hoe meer preventie en substitutie door de
inzet van fysiotherapie, hoe minder kosten in de tweede lijn. Dat draagt bij aan de gewenste
beheersing van de totale zorgkosten, Dat is aan te tonen en daar moeten we met z’n allen
gebruik van maken. Ook zorgverzekeraars.’

‘Het KNGF heeft zich overigens -mede op basis van ingewonnen advies- als enige hard
gemaakt voor toepassen van de gebruikelijke manier om de normatieve kostprijs te
berekenen. Daar stonden we alleen in, maar het heeft wel tot dit betere resultaat geleid. Het
kostte veel tijd om dat voor elkaar te krijgen, maar dat hebben we voor lief genomen. Zo
hebben we ook gehandeld bij het tot stand komen van de Bestuurlijke Afspraken in
-uiteindelijk- de zomer van 2019. Die hebben we pas getekend toen partijen ermee
instemden dat we dit onderzoek zouden gaan doen. We plaatsen nog steeds kritische
kanttekeningen bij de gebruikte berekeningsmethode die ook merkwaardige conclusies
oplevert, bijvoorbeeld over de administratieve last. We vinden dit onderzoek echter een
bruikbaar uitgangspunt voor overleg.’

Er moet dus nog veel overlegd worden?
‘Jazeker en zo gaat dat ook in dit soort processen. De basis voor deze overleggen ligt er nu. Ik
durf te stellen dat de fysiotherapie hiermee niet alleen de erkenning krijgt die het verdient,
maar dat eindelijk ook de vergoeding zich in de goede richting beweegt. Ik vind dat dit een
goed eerste resultaat is.’

Hoe schat je de reactie van de leden in?
‘Er zullen mensen zijn die het niet voldoende vinden, maar de meerderheid zal er denk ik
tevreden mee zijn. We gaan ook op dit onderwerp zeker met de achterban optrekken. Dit is
echt een uniek moment. Dit is een goede dag voor de fysiotherapie!’.