Fysio Capelle

Article

Deze post delen

Minister wil herstelzorgregeling post-COVID verlengen

De minister van VWS, Ernst Kuipers, heeft mede namens de minister van SZW een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In deze brief legt hij uit hoe VWS de zorg voor post-COVID patiënten verder vorm wil geven.

Dit doet hij door de opzet en financiering van een nationaal expertisenetwerk en een meerjarig onderzoeksprogramma. Doel is om op zo kort mogelijke termijn te zorgen voor meer toekomstperspectief voor deze complexe patiënten.

De brief meldt nadrukkelijk dat de kennis uit het expertisenetwerk zal worden doorgeleid naar zorgverleners, waaronder fysiotherapeuten. Beroepsorganisaties en de patiëntenfederatie krijgen volgens Kuipers een grote rol bij het vergroten en delen van kennis onder hun leden over post-COVID en de behandeling daarvan.

Verder meldt de minister voornemens te zijn om de herstelzorgregeling voor post-COVID patiënten die fysio- of oefentherapie nodig hebben, te verlengen tot 1 januari 2025. Met deze verlenging is een bedrag van 71 miljoen gemoeid. Het KNGF heeft bij VWS voor deze verlenging gepleit. De minister wacht overigens nog op een advies van het Zorginstituut, op grond waarvan de herstelzorg voor deze patiënten mogelijk per 1 januari 2025 permanent in het basispakket wordt opgenomen.