Algemene voorwaarden

Leveringsvoorwaarden en huisreglement

Om uw verblijf in onze praktijk zo aangenaam mogelijk te maken hanteren wij leveringsvoorwaarden en een huisreglement. U wordt geacht voorafgaand aan uw behandeling, cursus of training kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met deze leveringsvoorwaarden en het huisreglement. Deze zijn van toepassing zo lang u onder fysiotherapeutische behandeling bent of deelneemt aan een cursus en/of training. Een volledig en actueel overzicht van deze voorwaarden kunt u vinden op onze website of opvragen in de praktijk.

Naast de leveringsvoorwaarden en het huisreglement zijn tevens de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) en klachtenregeling (WKKGZ) van toepassing.

Uw behandeling

Tijdens de eerste afspraak wil de fysiotherapeut zich een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten vormen. Eerst zal er een intakegesprek plaatsvinden. Na de intake heeft de therapeut een goed idee over wat er aan de hand is en volgt er vaak een lichamelijk onderzoek. Na afloop van dit onderzoek wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Dit behandelplan wordt tijdens de behandeling geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. De behandeling kan bestaan uit (oefen)therapie, maar ook uit voorlichting. Het is mogelijk dat u huiswerk meekrijgt in de vorm van oefeningen die u zelfstandig uitvoert.

De praktijk kan studenten fysiotherapie de mogelijkheid bieden om praktijkervaring op te doen door middel van een stage. De stagiair kijkt mee met de fysiotherapeut en/of neemt een deel van de behandeling op zich. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit melden bij uw fysiotherapeut.

Tarieven en verzekering

FysioCapelle heeft contracten met diverse zorgverzekeraars. Geef altijd uw actuele verzekeringsgegevens aan ons door. Ook wanneer u reeds elders behandelingen heeft gehad vragen wij u dit aan ons door te geven. Op verzoek dient u een geldig legitimatiebewijs en verzekeringsbewijs (zorgpas of zorgpolis) te kunnen tonen.

Om erachter te komen of u recht heeft op een vergoeding raadpleegt u uw zorgpolis en/of zorgverzekeraar. Indien u geen recht (meer) heeft op een vergoeding, ontvangt u van ons een factuur. U bent dan zelf verantwoordelijk voor het voldoen van het verschuldigde bedrag. De actuele tarieven zijn te vinden via onze website of in de wachtkamer.

Kosten voor therapie-ondersteuning of materialen (zoals tape, braces e.d.) en beweegprogramma’s zullen bij u in rekening worden gebracht. Ook aan het in bruikleen geven van hulpmiddelen zijn kosten verbonden. U ontvangt hiervoor een factuur.

Afmelden

Bent u verhinderd? U wordt verzocht de afspraak zo snel mogelijk, maar minimaal 24 uur voor aanvang af te zeggen. Bij afzeggingen minder dan 24 uur van tevoren zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar en komen dus voor uw rekening.

Hygiëne en veiligheid

U wordt verzocht bij ieder bezoek een schone handdoek mee te nemen. Wanneer uw behandeling plaatsvindt in de oefenzaal draagt u tijdens het sporten bij voorkeur geschikte (sport)kleding en schone (sport)schoenen. Bij calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van het aanwezige personeel en/of de daartoe bevoegde instanties op te volgen. FysioCapelle is niet verantwoordelijk voor de persoonlijke eigendommen van haar patiënten. Laat waardevolle voorwerpen niet onbeheerd achter in de wachtruimte, kleedruimte of in de oefenzaal

Privacy en klachtenreglement

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Uw privacy is gewaarborgd door middel van de geldende Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming. Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u terecht bij de klachtenregeling van Stichting Keurmerk Fysiotherapie.